aa

Βρίσκεστε εδώ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ» - ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-24
Σχέδιο Δράσης στο Γυμνάσιο Γαζίου με τίτλο: «Ενισχύοντας την ψηφιακή ασφάλεια των μαθητών/τριών»
 
Η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα για τα παιδιά που μεγαλώνουν και αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους στο περιβάλλον του Διαδικτύου, χωρίς να είναι πάντα σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης. 
 
 eSafety Label 
 saferinternet4kids
 
Το σχολικό έτος 2023 - 2024 υλοποιήσαμε στο Γυμνάσιο Γαζίου ένα Σχέδιο Δράσης, με τίτλο: «Ενισχύοντας την ψηφιακή ασφάλεια των μαθητών/τριών», που είχε βασικό στόχο, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να εφοδιάζονται με δεξιότητες, ώστε να βελτιώνουν συνεχώς την ψηφιακή τους ασφάλεια. Για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης αξιοποιήθηκε υλικό από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eSafety Label και από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (ΕΚΑΔ).
 
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα eSafety Label…
 
Το eSafety Label, είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα διαπίστευσης και υποστήριξης για τα σχολεία, με στόχο, το σχολείο αξιοποιώντας τα εργαλεία και τους πόρους του, να εφοδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριές του με δεξιότητες, προκειμένου να βελτιώνουν συνεχώς την ψηφιακή τους ασφάλεια. Το Γυμνάσιο Γαζίου συμμετείχε φέτος για 11η συνεχόμενη χρονιά σε αυτό το πρόγραμμα, με αρχή το Μάρτιο του 2014. Μετά από διαδοχικές αξιολογήσεις, έχει αποκτήσει τρεις φορές την ανώτατη διάκριση που είναι η χρυσή ετικέτα πιστοποίησης eSafety, τον Ιανουάριο του 2016, το Φεβρουάριο του 2018 και τον Απρίλιο του 2022. 
 
Λίγα λόγια για το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (ΕΚΑΔ)…
 
Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2016 υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE). Παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και μεγάλους χρήστες του Διαδικτύου με την ανάπτυξη τριών διακριτών δράσεων:
 
1. Μέσω της ιστοσελίδας saferinternet4Kids.gr, όπου μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.
2. Μέσω της συμβουλευτικής Γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του ιστοχώρου www.help-line.gr, όπου εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο Διαδίκτυο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών.
3. Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του Διαδικτύου Safe-Line (www.safeline.gr), η οποία δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και παράνομη χρήση του Διαδικτύου και συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL, μέσω του Ευρωπαϊκού οργανισμού INHOPE.
 
Το Σχέδιο Δράσης που εφαρμόστηκε φέτος στο σχολείο μας με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας των μαθητών/τριών, μεταξύ άλλων περιλάμβανε και:
 
 
Αποτελέσματα της Δράσης 
 
Τα αποτελέσματα της δράσης ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους, στα κριτήρια επιτυχίας που τέθηκαν κατά το σχεδιασμό και στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και δημιουργικότητας, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι δραστηριότητες που ήταν προγραμματισμένες.
 
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριές μας:
 
Ενημερώθηκαν για τους δυνητικούς κινδύνους στο Διαδίκτυο και τους τρόπους πρόληψης μέσω εφαρμογής σχεδίων μαθήματος και ενημερωτικής εκδήλωσης.
Εφοδιάστηκαν με καλές πρακτικές και νέες ψηφιακές δεξιότητες για να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις στα ψηφιακά περιβάλλοντα. 
Συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις. 
Δημιούργησαν ψηφιακό υλικό για τους κινδύνους στο Διαδίκτυο την πρόληψη ή και την αντιμετώπισή τους. 
Ενίσχυσαν τις σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης, τόσο μεταξύ τους όσο και με το εκπαιδευτικό προσωπικό.  
 
Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Δράσης θεωρούμε ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου έχει αποδώσει πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Τα παιδιά μέσω του Σχεδίου Δράσης απέκτησαν μια ψηφιακή παιδεία που βασίστηκε στην ασφάλεια και την ευαισθητοποίηση. Ενίσχυσαν τις δεξιότητές τους για ένα πιο ασφαλές και εποικοδομητικό ψηφιακό περιβάλλον.
 
Συντονίστρια Σχεδίου Δράσης: Ανδριγιαννάκη Δέσποινα, ΠΕ86 (Πληροφορικής), Υπεύθυνη Προγράμματος eSafety Label και μέλος των πρεσβευτών του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
 
Συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί, μέλη της ομάδας: Σκουντή Βούλα ΠΕ86, Σαριδάκης Γιώργος ΠΕ86, Παπαματθαιάκη Μαρία ΠΕ86 και Λουκάκη Ηρώ ΠΕ78.