aa

Βρίσκεστε εδώ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ
Επιμορφωτική - βιωματική δράση στο Γυμνάσιο Γαζίου για την ενίσχυση και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών
 
 b 1
 
Την Τετάρτη 17-4-2024, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Γαζίου πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική δράση με  θέμα: «Τρόποι ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών μέσα σ’ ένα κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας και εμπιστοσύνης στη σχολική τάξη». Εισηγήτριες για το συγκεκριμένο θέμα ήταν οι ψυχολόγοι του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων του Νομού Ηρακλείου: κα Βαϊμαράκη Κωνσταντίνα, κα Λουφαρδάκη Αναστασία και η κα Σταυράκη Μαρία - Πολιτικός Επιστήμονας και Στέλεχος Συνηγορίας.
 
Η παραπάνω εκπαιδευτική δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων για την Αξιολόγηση της Σχολικής μας Μονάδας και συγκεκριμένα στα πλαίσια του σχεδίου δράσης μας, έπειτα από  πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών της Ομάδας Δράσης για τη θεματική  του Άξονα 4 και συγκεκριμένα του Δείκτη: «Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών» και τίτλο σχεδίου δράσης: «Το σχολείο ως χώρος καλλιέργειας και ενδυνάμωσης σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού, ισότητας, εκτίμησης, συνεργασίας  και εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών στη μαθησιακή - παιδαγωγική  διαδικασία», με συντονίστρια την κα Ρασούλη Σταυρούλα, κλάδου ΠΕ 02. 
 
Στη δράση έλαβαν μέρος, εκ περιτροπής, τα τμήματα: Β3 (2η και 3η διδακτική ώρα) και Α1 (4η και 5η διδακτική ώρα) του σχολείου μας με τους συνοδούς καθηγητές τους, ενώ  επίσης παρίστατο και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Δράσης, με στόχο την εποπτεία και παρακολούθηση της όλης επιμορφωτικής διαδικασίας.
(Για να  δείτε τις φωτογραφίες, επιλέξετε κάποιο από τα παρακάτω εικονίδια)
 
 
Πρωτίστως, η δράση ξεκίνησε με τη γνωριμία μεταξύ των μαθητών και των εισηγητριών, οι οποίες και παρουσίασαν σε γενικές γραμμές τους άξονες  της  δράσης τους. Έπειτα, οι εισηγήτριες  απηύθυναν ερωτήσεις στους μαθητές/-τριες σχετικά με τα  θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα , την εκδήλωση  της βίας  και τις μορφές της: λεκτική, ψυχολογική, σωματική και το κατά πόσο αυτή σχετίζεται με το φύλο του ατόμου ή τις στερεότυπες αντιλήψεις και ιδεολογίες - πεποιθήσεις που υιοθετεί το  κάθε άτομο στη ζωή του και ζητήθηκε από τους μαθητές να εκφράσουν  ελεύθερα και αυθόρμητα σε μορφή διαλόγου τις απόψεις τους με επιχειρήματα.
 
Στη συνέχεια, τα παιδιά ρωτήθηκαν από τις ειδικούς για την ενδοσχολική βία (bullying) και τις μορφές εκδήλωσής της στο χώρο του σχολείου, ενώ παράλληλα έγινε σαφής διάκριση των όρων: «bullying» και «πλάκας», καθώς  η «πλάκα» κινείται σ’ ένα οριοθετημένο πλαίσιο, ενώ το « bullying»  ασκείται στα θύματα συστηματικά, συνειδητά και κατ’ επανάληψη με  κύριο στόχο την πρόκληση κακού στο άτομο και στην υποβάθμιση - γελοιοποίηση  της προσωπικότητας και της αξίας του.
 
Στο σημείο αυτό, οι μαθητές ρωτήθηκαν σε ποιους θα μπορούσαν να απευθυνθούν σε μία τέτοια περίπτωση και οι περισσότεροι απάντησαν:  στους γονείς τους, στους φίλους τους και στους καθηγητές τους.  Τελικά, όλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι φίλοι μπορούν να συμπαρασταθούν κυρίως συναισθηματικά στα θύματα του «bullying», ενώ οι ενήλικες: γονείς και εκπαιδευτικοί, μπορούν να βοηθήσουν σε πιο πρακτικά ζητήματα, όπως π.χ. να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους επαγγελματίες για συμβουλευτική στήριξη.
 
Μία άλλη ερώτηση στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές/-τριες, ήταν για το τι θα έπρεπε να κάνει ένας ενήλικας, όταν διαπιστώσει ότι ένα παιδί αντιμετωπίζει προβλήματα. Το σύνολο των μαθητών απάντησε ότι επιζητάει εμπιστοσύνη από τους ενήλικες: γονείς, συγγενείς και εκπαιδευτικούς και  επιπλέον επιθυμούν από τους ενήλικες  να τους ακούν με προσοχή, να τους συμβουλεύουν και να τους παράσχουν στήριξη και βοήθεια με τον τρόπο που αυτό καθίσταται εφικτό.
 
Στο δεύτερο μέρος της δράσης  ακολούθησε ένα βιωματικό παιχνίδι στην αίθουσα μεταξύ των μαθητών, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 3 μεικτές ομάδες αγοριών και κοριτσιών. Οι ομάδες είχαν τρία ονόματα: 
1. «Πρόσωπα» 2. «Πράγματα» και 3. «Παρατηρητές» και οι ρόλοι των ομάδων άλλαζαν εκ περιτροπής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
 
Συγκεκριμένα, η ομάδα « Πρόσωπα» έδινε διάφορες εντολές στην ομάδα των «Πραγμάτων», η οποία έπρεπε να τις εκτελέσει πιστά, χωρίς αντίρρηση και χωρίς ελευθερία βούλησης, ενώ οι «Παρατηρητές» παρακολουθούσαν απλά την όλη διαδικασία σιωπηλά. Στόχος του συγκεκριμένου βιωματικού παιχνιδιού ήταν οι μαθητές να κατορθώσουν να μπουν στη «θέση του άλλου» και να αναπτύξουν την ικανότητα της ενσυναίσθησης. Δηλαδή, να αντιληφθούν ότι ανά πάσα στιγμή, μπορούν να βρεθούν στη θέση του «Προσώπου - εντολοδόχου», του «Πράγματος - πειθήνιου εκτελεστικού οργάνου χωρίς βούληση και σκέψη» και του «Παρατηρητή» καταστάσεων και γεγονότων αναλαμβάνοντας ωστόσο και ενεργό δράση για αίτηση βοήθειας όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 
Τέλος, ακολούθησε αναστοχασμός με τη μορφή διαλόγου μεταξύ των εισηγητριών και των μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών  του σχολείου, καταλήγοντας από κοινού στο συμπέρασμα ότι επιβάλλεται να καλλιεργηθεί μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, στήριξης, αλληλοκατανόησης και σεβασμού μεταξύ των φορέων μάθησης ως προς τη διαχείριση ενδεχόμενων ενδοσχολικών συγκρούσεων, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/-τριες να γίνουν συνοδοιπόροι στη μαθησιακή - παιδαγωγική λειτουργία. 
 
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί εδώ ότι οι μαθητές δήλωσαν απολύτως ενθουσιασμένοι και ικανοποιημένοι από την παρουσίαση της επιμορφωτικής δράσης και εξέφρασαν την επιθυμία να υλοποιηθούν και άλλες παρόμοιες ενδοσχολικές δράσεις.
 
Άλλωστε, ένας ακόμη  στόχος της παραπάνω επιμορφωτικής δράσης ήταν να γίνει κατανοητό σε όλους μας ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές/-τριες είμαστε ισότιμα μέλη στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, με τη μόνη διαφορά ότι ο/η εκπαιδευτικός συμβουλεύει, συντονίζει, εμψυχώνει, καθοδηγεί και κατευθύνει τη μαθησιακή διαδικασία και στέκεται απαρέγκλιτα στο πλευρό των μαθητών/-τριών του, όταν εκείνοι/-ες τον/την χρειαστούν.
 
Η Ομάδα Δράσης ευχαριστεί θερμά τις ψυχολόγους: κα Βαϊμαράκη Κωνσταντίνα, κα Λουφαρδάκη Αναστασία και κα Σταυράκη Μαρία για τις πολύτιμες συμβουλές τους και τις κατευθυντήριες γραμμές που έδωσαν αναφορικά με τη διαχείριση εντάσεων και συγκρούσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τη Διευθύντρια της Σχολικής μας Μονάδας, κα Αθανασοπούλου Χαρά (ΠΕ 86) καθώς και την Υποδιεύθυνση του σχολείου μας για τη σημαντική συμβολή και στήριξή τους ως προς τη διενέργεια της παραπάνω επιμορφωτικής δράσης.
 
Ευχή όλων μας η πραγματοποίηση και άλλων μελλοντικών επιμορφωτικών δράσεων με στόχο την απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα «υγιές», ειρηνικό, δημοκρατικό, δημιουργικό και ασφαλές σχολικό περιβάλλον!
 
Με τιμή,  
Οι υπεύθυνοι/-ες εκπαιδευτικοί της Ομάδας Δράσης: 
 
Ρασούλη Σταυρούλα  (ΠΕ 02 ) - Συντονίστρια ομάδας δράσης 
Χατζηδάκης Ανδρέας (ΠΕ 04.01) - Μέλος
Λογοθέτη Τερψιχόρη (ΠΕ 01) - Μέλος
Σιώκη Ελένη (ΠΕ 80) - Μέλος
Κοσμαδάκη Ελένη (ΠΕ 05) - Μέλος
 
Επιμέλεια κειμένου:
Ρασούλη Σταυρούλα, Φιλόλογος