aa

Κινητικότητα εκπαιδευτικών Γυμνασίου Γαζίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA1

 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA1 μετακινήθηκαν κατά τη διάρκεια της θερινής παύσης των σχολείων δύο ομάδες καθηγητών του Γυμνασίου Γαζίου στην Πράγα και στην Φλωρεντία αντίστοιχα με σκοπό να παρακολουθήσουν δύο διαφορετικά επιμορφωτικά προγράμματα που θα βοηθήσουν στη συνέχεια με την αξιοποίηση τους στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η πρώτη ομάδα που αποτελούνταν από τις καθηγήτριες Τσαντάκη Σταματία (Φυσικός), Πηγιάκη Αριστέα (Αγγλικών) και Γιασσάκη Σοφία (Γερμανικών) βρέθηκε στην Πράγα από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου 2018 και συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Game-Based Learning and Gamification (Παιχνιδοκεντρική Μάθηση και Παιχνιδοποίηση).

 

ka1 praga


Μιας και το Γυμνάσιο Γαζίου είναι εξοπλισμένο με εργαστήριο i-pads αναζητούνται συνεχώς νέοι και σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας έτσι ώστε αυτά να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα  στην Τσεχία ήρθαν σε επαφή με χρήσιμο υλικό και πολλές πρακτικές ιδέες για τον τρόπο χρήσης  σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαιδευτική διαδικασία,  έτσι ώστε μέσα από τον ψηφιακό γραμματισμό ο μαθητής να αναπτύξει την ανάγκη για συνεργασία, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη.
Στην  παιχνιδοκεντρική μάθηση κίνητρο του μαθητή  δεν αποτελεί η επίτευξη του μαθησιακού στόχου αλλά η συμμετοχή του σε κάποιο παιχνίδι μέσα όμως από το οποίο φτάνει στο επιζητούμενο αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν και οι πιο αδύνατοι και ανασφαλείς μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στα δρώμενα της τάξης καθώς και να αποκτούν γνώσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Στη μέθοδο της παιχνιδοποίησης  εφαρμόζονται τεχνικές και κανόνες παιχνιδιού σε δραστηριότητες που όμως στην ουσία δεν είναι παιχνίδια. Διαγωνισμοί, επιβραβεύσεις με κονκάρδες, πόντους κ.ά. δημιουργούν  στον μαθητή την αίσθηση ότι συμμετέχει σε κάποιο παιχνίδι, ενώ παράλληλα του παρέχεται κίνητρο για εμπλοκή στο μάθημα.
Οι καθηγήτριες που πήραν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προέρχονταν από διαφορετικές ειδικότητες και συμμετείχαν σε μία πολυμορφία βιωματικών δραστηριοτήτων παίρνοντας τη θέση του μαθητή, προσεγγίζοντας διαθεματικά την εκπαιδευτική διαδικασία και συζητώντας με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών για τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα στον ευρωπαϊκό χώρο, συγκρίνοντας τις δυνατότητες και τις δυσκολίες σε καθένα από αυτά και προσπαθώντας  μέσα από αυτές τις συζητήσεις να ενσωματώσουν κοινές αξίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτή η συνάντηση συναδέλφων διαφορετικών εθνικοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  αποτέλεσε μία διαπολιτισμική εμπειρία μάθησης και ενδεχομένως τη βάση για μελλοντικές διεθνείς συνεργασίες.

 

Η δεύτερη ομάδα που αποτελούνταν από τις καθηγήτριες Μποσταντζόγλου Χριστίνα (Φιλόλογος) και Κυριακάκη Μαρία (Φιλόλογος) βρέθηκε στη Φλωρεντία από τις 16 έως τις 21 Ιουλίου 2018 και συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με  τίτλο «Classroom Management Solutions For Teachers: newmethologies, effective motivation, cooperation and evaluationstrategies» (Λύσεις στη διαχείριση τάξης για εκπαιδευτικούς: νέες μέθοδοι, αποτελεσματικά κίνητρα, συνεργασία και στρατηγικές αξιολόγησης).

 

ka1 flor


Στις μέρες μας το σχολείο αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα και πολλές φορές αμφισβητείται και απαξιώνεται  από τους μαθητές. Σε ένα  σύγχρονο σχολείο, όμως, όπως είναι το Γυμνάσιο Γαζίου, η διαδικασία της μάθησης θα πρέπει να είναι πιο ελκυστική και προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις. Επιπλέον, ο κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ανάγκες, προέρχεται από διαφορετικό πολιτιστικό και μορφωτικό περιβάλλον και έχει ξεχωριστές δεξιότητες.
Μέσα από μια νέα προσέγγιση της μάθησης με καινοτόμες μεθοδολογίες και στρατηγικές μπορούν να δοθούν αποτελεσματικά κίνητρα (effective motivation), έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, να ενισχυθεί η συνεργασία και να αποκτήσουν τα παιδιά εκείνα τα εφόδια που θα τους βοηθήσουν στο μέλλον ως πολίτες και ως επαγγελματίες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα,  έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος από τις προαναφερθείσες καθηγήτριες, προκειμένου να διευκολυνθούν και να δώσουν νέα πνοή στο εκπαιδευτικό τους έργο.

 

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Γαζίου
Χναράκης Αντώνης