Πειράματα από τη Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Ίδρυμα Ευγενίδου.