ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΓ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΓ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι μαθητές της Γ' τάξης του Γυμνασίου Γαζίου που παρουσιάστηκαν στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στη Γαλλική Γλώσσα, επίπεδα Α1-Α2, που έλαβαν χώρα στις 12 και 13 Μαΐου 2012.
Πέτυχαν όλοι στο επίπεδο Α2.


Συγχαίρουμε τόσο τους μαθητές  Ανωγειανάκη Θεονύμφη από το τμήμα Γ4, Ξενικού Μαρία, Ξενικό Μάνο, Σταφυλάκη Γιώργο και Φασουλάκη Θεονύμφη από το τμήμα Γ5, όσο και τις καθηγήτριές τους Βασιλάκη Ειρήνη και Κοσμαδάκη Ελένη που με τις επίμονες προσπάθειές τους, ακόμη και εκτός ωραρίου διδασκαλίας, βοήθησαν τα παιδιά να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.

Ευχόμαστε η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και για τα επόμενα διπλώματα!