ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
 
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
 
Σας ενημερώνουμε ότι με στόχο τον προγραμματισμό, τη διαμόρφωση των αντίστοιχων προγραμμάτων και την άμεση έναρξη υλοποίησης της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η καταγραφή των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε να προσκομίσετε έως και την Παρασκευή 18-09-2020 στο γραφείο του σχολείου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι τα τέκνα σας εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών.
 
Μπορείτε να δείτε από ΕΔΩ στο άρθρο 8 της εγκυκλίου ποιοι/ες μαθητές/τριες ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ.